top of page

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่!!

  • Facebook Round
  • Twitter Round
  • YouTube - Black Circle
  • LinkedIn Round
กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 

01

รายชื่อนักเรียน กลุ่มเรียน Online
กลุ่ม Onsite (กลุ่ม A และ กลุ่ม B)

02

แนวปฏิบัติและกำหนดการเปิดเรียน Onsite
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

03

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่ม A และ กลุ่ม B

04

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้น ม.6
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
กลุ่มบริหารวิชาการ.png
ตารางเรียน onsite 2-2564.png
kisspng-computer-icons-scalable-vector-graphics-portable-n-5c0bc53eaca432.3644694115442752
2152.jpeg

จำนวนผู้เข้าชม

bottom of page